Ruitersportcentrum De Groene Vallei

Copyright en Disclaimer

Deze site is eigendom van Ruitersportcentrum De Groene Vallei v.o.f., h.o.d.n. Ruitersport Centrum (RSC) 'De Groene Vallei' te Kerkrade (KvK-nr. 14039311). De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van RSC 'De Groene Vallei' op het World Wide Web (WWW). Een en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina's van derden worden niet door RSC 'De Groene Vallei' onderhouden. RSC 'De Groene Vallei' accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie van die pagina's.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met RSC 'De Groene Vallei' en/of haar medewerkers ontstaan.

Binnen onze bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van eMail en andere vormen van electronische informatie-uitwisseling. RSC 'De Groene Vallei' attendeert erop dat eMail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Bij gebruik van electronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden.

RSC 'De Groene Vallei' wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site uitdrukkelijk af.

RSC De Groene Vallei v.o.f. - Kerkrade

Ruitersport Centrum “De Groene Vallei” v.o.f.

Baamstraat 61
6465 AC Kerkrade

Telefoon
Tonie Esser: 0031-(0)6-53519085
May Esser: 0031-(0)6-13584455
Roy Esser: 0031-(0)6-20564758